Global Privacy Policy

Globalna polityka prywatności

Data wejścia w życie: 1 lutego 2019 r

Witamy w OtelMS!

Otelms Inc. i jej podmioty stowarzyszone (łącznie “Otelms”, “my” i “nas”) szanują Twoją prywatność. Oferujemy usługi umożliwiające platformom i handlowcom prowadzenie biznesu oraz bezpieczne przeprowadzanie transakcji płatniczych online.

Niniejsza Globalna Polityka Prywatności opisuje rodzaje Danych Osobowych, które gromadzimy za pośrednictwem naszych produktów i usług („Usługi”) oraz za pośrednictwem naszej obecności w Internecie, w tym naszej głównej strony internetowej OTELMS.com, a także usług i stron internetowych, dostęp do których udostępniamy użytkownikom Internetu, takie jak Uniwersytet OTELMS (łącznie nasze „Witryny”). Niniejszy dokument opisuje również, w jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe, komu możemy udostępnić dostęp do tych danych, Twoje prawa i wybór, a także w jaki sposób możesz skontaktować się z nami w sprawie naszych praktyk ochrony prywatności. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy stron internetowych, produktów ani usług stron trzecich, nawet jeśli zawierają one linki do naszych Usług lub Witryn, należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności tych stron trzecich.

 1. Informacje ogólne

OTELMS otrzymuje Twoje Dane Osobowe z różnych źródeł w celu świadczenia naszych Usług i zarządzania naszymi Witrynami. „Ty” możesz być odwiedzającym jednej z naszych stron internetowych, użytkownikiem jednej lub kilku naszych Usług (“Użytkownik” lub “Użytkownik OTELMS”) lub klientem Użytkownika (“Klient”). Jeśli jesteś Klientem, OTELMS z reguły nie będzie zbierać Twoich Danych Osobowych bezpośrednio od Ciebie. W Twojej umowie z odpowiednim Użytkownikiem OTELMS powinno być określone, w jaki sposób Użytkownik OTELMS udostępnia Twoje Dane Osobowe OTELMS, a w przypadku pytań dotyczących tego udostępniania, należy skierować te pytania do Użytkownika OTELMS.

 1. Dane Osobowe, które gromadzimy

a) Twoje Dane Osobowe, które gromadzimy.
Dane Osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dane Osobowe, które przekazujesz nam bezpośrednio za pośrednictwem naszych Witryn, będą zrozumiałe z kontekstu, w którym podajesz dane. W szczególności:

 • Podczas rejestracji konta OTELMS gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i dane logowania do konta.
 • Kiedy wypełniasz nasz formularz online, aby skontaktować się z naszym działem sprzedaży, gromadzimy Twoje imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, kraj i wszystkie informacje, które podajesz nam o swoim projekcie, potrzebach i terminach.
 • Gdy korzystasz z funkcji automatycznego wystawiania rachunków OTELMS, gromadzimy Twój adres e-mail, numer karty płatniczej, kod CVC i datę ważności.
 • Gdy odpowiadasz na e-maile lub ankiety OTELMS, gromadzimy Twój adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje, które dołączysz do treści e-maila lub odpowiedzi. Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie, zbieramy numer telefonu z którego korzystasz, aby zadzwonić do OTELMS. Jeśli skontaktujesz się z nami telefonicznie jako Użytkownik OTELMS, możemy zebrać dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.
 • Jeśli jesteś Użytkownikiem OTELMS, podasz swoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. W ramach relacji biznesowych z nami możemy również otrzymywać informacje finansowe i osobiste o Tobie, takie jak Twoja data urodzenia i dane identyfikacyjne Twoje i Twojej organizacji (takie jak numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej lub numer identyfikacyjny pracodawcy ).
 • Jeśli jesteś Klientem i dokonujesz płatności lub przeprowadzasz transakcje za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji Użytkownika OTELMS, otrzymamy informacje o Twojej transakcji. W zależności od tego, w jaki sposób Użytkownik OTELMS korzysta z naszych Usług, możemy otrzymać te informacje bezpośrednio od Ciebie, a także od Użytkownika OTELMS lub osób trzecich. Informacje, które zbieramy, będą zawierać Dane Osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, dowód osobisty wydany przez instytucję rządową) oraz informacje związane ze sposobem dokonania płatności (takie jak numer karty kredytowej lub debetowej, dane konta bankowego), kwota zakupu, data zakupu i metoda płatności.
 • Kiedy przeprowadzamy monitoring w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom, możemy również otrzymywać Twoje Dane Osobowe od naszych partnerów biznesowych, dostawców usług finansowych, usług weryfikacji tożsamości i publicznie dostępnych źródeł (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, kraj), żeby potwierdzić Twoją tożsamość i zapobiec oszustwom. Nasze służby monitorowania, wykrywania i zapobiegania oszustwom mogą wykorzystywać technologię, która pomaga nam ocenić ryzyko związane z próbą transakcji, która jest włączona na stronie internetowej użytkownika OTELMS lub w aplikacji zbierającej informacje.
 • Możesz również przesłać nam informacje w inny sposób, w tym: (i) w odpowiedzi na wiadomości marketingowe lub inne, (ii) za pośrednictwem sieci społecznościowych lub forów internetowych, (iii) poprzez udział w ofercie, programie lub promocji, ( iv) w związku z faktyczną lub potencjalną relacją biznesową z nami albo (v) podając nam swoją wizytówkę lub dane kontaktowe na targach lub innych wydarzeniach.

b) Informacje, które automatycznie gromadzimy na naszych Witrynach.
Nasze Witryny wykorzystują pliki cookies i inne podobne technologie do skutecznego działania. Te technologie rejestrują informacje o korzystaniu z naszych Witryn, w tym:

 • Dane przeglądarki i urządzenia, takie jak adres IP, typ urządzenia, system operacyjny i typ przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, wtyczki, dodatki i wersja językowa Witryn, które odwiedzasz;
 • Dane dotyczące użytkowania, takie jak czas spędzony w Witrynie, odwiedzone podstrony, kliknięte linki, preferencje językowe oraz strony, które doprowadziły lub skierowały Cię do naszych Witryn.

Możemy również gromadzić informacje o Twojej aktywności online na stronach internetowych i podłączonych urządzeniach z biegiem czasu, a także na stronach, urządzeniach, aplikacjach i innych funkcjach i usługach osób trzecich. Korzystamy z narzędzia Google Analytics na naszych Witrynach w celu analizy korzystania przez Ciebie z naszych Witryn oraz diagnozowania problemów technicznych.

 1. Jak wykorzystujemy Dane Osobowe

a) Nasze produkty i usługi.
Opieramy się na wielu podstawach prawnych, aby zapewnić, że nasze wykorzystanie Twoich Danych Osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem. Używamy danych osobowych w celu ułatwienia relacji biznesowych z naszymi Użytkownikami, wypełnienia naszych zobowiązań finansowych i prawnych oraz w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych. Używamy również Danych Osobowych do realizacji transakcji płatniczych i świadczenia naszym Użytkowników usług związanych z płatnościami.
b) Marketing i komunikacja związana z wydarzeniami
Możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail z ofertami marketingowymi na temat produktów i usług OTELMS, zapraszać do udziału w naszych wydarzeniach lub ankietach lub w inny sposób komunikować się z Tobą w celach marketingowych, pod warunkiem, że postępujemy zgodnie z wymogami dotyczącymi świadomej zgody nałożonymi przez obowiązujące prawo. Gdy zbieramy dane kontaktowe Twojej firmy w ramach naszego udziału w targach lub innych wydarzeniach, możemy wykorzystać te informacje do skontaktowania się z Tobą w sprawie wydarzenia, przesłać informacje o naszych produktach i usługach, o które prosiłeś, oraz, za Twoją zgodą, włączyć Cię do naszych kampanii marketingowych.
c) Reklama oparta na zainteresowaniach.
Gdy odwiedzasz nasze Witryny lub Usługi online, my oraz niektóre strony trzecie,  zbieramy informacje o Twojej aktywności online w ciągu pewnego czasu na różnych stronach internetowych, aby zapewnić Ci reklamę produktów i usług dostosowanych do Twoich indywidualnych zainteresowań (ten typ reklamy nazywa się „reklama oparta na zainteresowaniach”). Te osoby trzecie mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookies lub inne technologie w Twojej przeglądarce (w tym korzystanie ze znaczników pikselowych). Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, uzyskamy Twoją zgodę przed przetwarzaniem Twoich danych w celu reklamy opartej na zainteresowaniach.

Nasze reklamy możesz zobaczyć na innych stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych, ponieważ uczestniczymy w sieciach reklamowych. Sieci reklamowe pozwalają nam skierować nasze powiadomienia do użytkowników na podstawie szeregu czynników, w tym danych demograficznych, postrzeganych zainteresowań użytkowników i kontekstu przeglądania (np. czasu i daty Twojej wizyty na naszych Witrynach, podstron, które oglądałeś, i klikniętych linków). Technologia ta pomaga nam również śledzić skuteczność naszych działań marketingowych i zrozumieć, czy widziałeś jedną z naszych reklam.

Współpracujemy z Google AdWords, Doubleclick, AdRoll i innymi sieciami reklamowymi. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z reklam behawioralnych dostarczanych przez firmy, które są członkami  organizacji Network Advertising Initiative, odwiedź Network Advertising Initative i Digital Advertising Alliance. Możesz pobrać aplikację AppChoices, aby zrezygnować z aplikacji mobilnych. Jeśli zrezygnujesz z reklam opartych na zainteresowaniach, możesz zobaczyć reklamy, które Cię nie dotyczą. Obecnie nie ma standardu branżowego dla rozpoznawania sygnałów przeglądarki „Do Not Track”, więc nie odpowiadamy na nie.

 1. Jak ujawniamy Dane Osobowe.

OTELMS nie sprzedaje ani nie wypożycza Danych Osobowych marketerom ani niezależnym stronom trzecim. Udostępniamy Twoje Dane Osobowe zaufanym podmiotom, jak opisano poniżej.

a . OTELMS. Udostępniamy Dane Osobowe innym podmiotom OTELMS w celu świadczenia naszych usług i do celów administracji wewnętrznej
b. Dostawcy usług. Przekazujemy Dane Osobowe ograniczonej liczbie naszych dostawców usług. Mamy dostawców usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak usługi weryfikacji tożsamości, hosting stron internetowych, analiza danych, technologia informacyjna i związana z nią infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail i usługi audytu. Te dostawcy usług mogą potrzebować dostępu do Danych Osobowych w celu świadczenia swoich usług. Upoważniamy takich dostawców usług do wykorzystywania lub ujawniania Danych Osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub zgodnie z wymogami prawnymi. Wymagamy, aby tacy dostawcy usług zobowiązali się umownie do ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, które przetwarzają w naszym imieniu. Nasi dostawcy usług znajdują się głównie w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.
c. Partnerzy biznesowi. Udostępniamy Dane Osobowe zewnętrznym partnerom biznesowym, gdy jest to konieczne do świadczenia naszych Usług naszym Użytkownikom.
d. Nasi użytkownicy i osoby trzecie autoryzowane przez naszych użytkowników. Udostępniamy Dane Osobowe użytkownikom w miarę potrzeb w celu utrzymania konta użytkownika i świadczenia usług. Wykorzystanie Danych Osobowych przez upoważnione osoby trzecie podlega polityce prywatności osób trzecich.
e. Transakcje korporacyjne. Jeśli zawieramy lub zamierzamy zawrzeć transakcję, która zmienia strukturę naszej działalności, taką jak reorganizacja, fuzja, sprzedaż, wspólne przedsięwzięcie, cesja, przekazywanie, zmiana kontroli albo inne dysponowanie całością lub częścią naszej działalności, aktywów czy akcji możemy udostępniać Dane Osobowe osobom trzecim w celu ułatwienia i zakończenia transakcji.
d. Zgodność i zapobieganie szkodom. Udostępniamy Dane Osobowe, jeśli uznamy to za konieczne: (i) w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub zasadami dotyczącymi metod płatności; (ii) w celu egzekwowania naszych praw umownych; (iii) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa i własności OTELMS, Twojej lub innych osób; oraz (iv) w celu odpowiedzi na wnioski sądów, organów ścigania, agencji regulacyjnych i innych agencji rządowych, które mogą obejmować organy spoza Twojego kraju zamieszkania.

 1. Twoje prawa i wybór.

Masz wybór odnośnie naszego wykorzystania i ujawnienia Twoich Danych Osobowych:
a. Rezygnacja z otrzymywania od nas wiadomości elektronicznych. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości e-mail związanych z marketingiem, możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w takich wiadomościach e-mail. Postaramy się spełnić Twoje żądanie tak szybko, jak to możliwe. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas wiadomości e-mail związanych z marketingiem, możemy nadal wysyłać Ci ważne wiadomości administracyjne niezbędne do świadczenia naszych Usług.
b. Jak możesz zobaczyć lub zmienić swoje Dane Osobowe na swoim koncie. Jeśli chcesz przejrzeć, poprawić lub zaktualizować Dane Osobowe, które nam wcześniej przekazałeś, możesz to zrobić, logując się na swoje konto OTELMS lub kontaktując się z nami.

c. Twoje prawa do ochrony danych. W zależności od Twojej lokalizacji i zgodnie z obowiązującym prawem możesz mieć następujące prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych, które kontrolujemy:

 • Prawo do żądania potwierdzenia, czy OTELMS przetwarza Twoje Dane Osobowe, a jeśli tak, to zażądać kopii tych Danych Osobowych;
 • Prawo do żądania, aby OTELMS poprawiał lub aktualizował Twoje Dane Osobowe, które są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;
 • Prawo do żądania, aby OTELMS usunął Twoje Dane Osobowe w określonych okolicznościach przewidzianych przez prawo;
 • Prawo do zażądania od OTELMS ograniczenia korzystania z Twoich Danych Osobowych w pewnych okolicznościach, na przykład w sytuacji, gdy OTELMS rozważa inny złożony przez Ciebie wniosek (w tym wniosek o aktualizację przez OTELMS Twoich danych osobowych);
 • Prawo do żądania, abyśmy eksportowali do innej firmy, o ile jest to technicznie wykonalne, Twoje Dane Osobowe, które przechowujemy w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika.

Jeśli przetwarzanie Twoich Danych Osobowych opiera się na Twojej uprzedniej zgodzie, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych z powodów związanych z Twoją konkretną sytuacją.
d. Proces wykonywania praw do ochrony danych. Aby skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, możesz skontaktować się z OTELMS w sposób opisany w sekcji „Kontakt”. Każde zgłoszenie traktujemy poważnie. Spełnimy Twoje żądanie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Nie będziemy mogli odpowiedzieć na żądanie, jeśli nie będziemy już przechowywać Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie otrzymałeś od nas satysfakcjonującej odpowiedzi, możesz skonsultować się z organem ochrony danych w swoim kraju.

 • Ze względów bezpieczeństwa może zajść potrzeba zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na Twoje żądanie, na przykład sprawdzenia, czy adres e-mail, z którego wysyłasz żądanie, jest zgodny z Twoim adresem e-mail, który posiadamy w pliku. Jeśli nie będziemy już musieli przetwarzać Twoich danych osobowych w celu świadczenia naszych Usług lub naszych Witryn, nie będziemy utrzymywać, pozyskiwać ani przetwarzać dodatkowych informacji, aby zidentyfikować Cię, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie.
 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych Osobowych. Utrzymujemy środki organizacyjne, techniczne i administracyjne mające na celu ochronę Danych Osobowych w naszej organizacji przed nieautoryzowanym dostępem, zniszczeniem, utratą, zmianą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Twoje Dane Osobowe są dostępne tylko dla ograniczonej liczby pracowników, którzy potrzebują dostępu do informacji w celu wykonywania swoich obowiązków. Niestety żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może zapewnić 100% gwarancji bezpieczeństwa. Jeśli masz powody sądzić, że twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważasz, że bezpieczeństwo twojego konta zostało naruszone), skontaktuj się z nami natychmiast.

Jeśli jesteś Użytkownikiem OTELMS, przechowujemy Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo świadczymy Ci Usługi. Przechowujemy Twoje Dane Osobowe po zaprzestaniu świadczenia Ci Usług, nawet jeśli zamkniesz swoje konto OTELMS, w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.  Zachowujemy również Dane Osobowe w celu przestrzegania naszych zobowiązań podatkowych, księgowych i dotyczących sprawozdawczości finansowej, w przypadku których jesteśmy zobowiązani do zachowania danych na podstawie naszych zobowiązań umownych wobec naszych partnerów finansowych, a także gdy przechowywanie danych jest wymagane dla obsługiwanych przez nas metod płatności. W przypadku przechowywania danych robimy to zgodnie z wszelkimi okresami przedawnienia i obowiązkami w zakresie przechowywania zapisów, które są nakładane przez obowiązujące prawo.

 1. Międzynarodowe przekazywanie Danych Osobowych

Jesteśmy globalnym biznesem. Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym prowadzimy działalność lub w którym angażujemy dostawców usług. Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe, które przechowujemy, odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym Dane Osobowe były pierwotnie gromadzone, w tym do Stanów Zjednoczonych. W tych krajach mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w Twoim kraju. Podejmiemy jednak niezbędne środki w celu zapewnienia, że wszelkie takie transfery będą zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i że Twoje Dane Osobowe pozostaną chronione zgodnie ze standardami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych krajach mogą być uprawnione do dostępu do Twoich Danych Osobowych. Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) lub Szwajcarii, przestrzegamy obowiązujących przepisów, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony transferu Twoich Danych Osobowych. W przypadkach, kiedy obowiązujące prawo wymaga od nas zapewnienia, że międzynarodowy transfer danych jest regulowany przez mechanizm przesyłania danych, korzystamy z jednego lub więcej z następujących mechanizmów: Standardowe klauzule umowne UE z odbiorcą danych poza EOG, potwierdzenie, że odbiorca Wdrożył wiążące Reguły Korporacyjne lub potwierdzenie, że odbiorca przestrzega zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA.

 1. Korzystanie przez osób niepełnoletnich.

Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej trzynastego roku życia (13) i prosimy, aby nie udostępniały Danych Osobowych za pośrednictwem Usług.

 1. Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności i Powiadomienia.

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności w celu odzwierciedlenia nowych usług, zmian w naszych metodach przetwarzania Danych Osobowych lub odpowiednich przepisów. Legenda „Ostatnia aktualizacja” u góry tej Polityki Prywatności wskazuje, kiedy niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona. Wszelkie zmiany obowiązują po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności w Usługach. Możemy udostępnić Ci informacje i ostrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności lub Danych Osobowych zebranych przez zamieszczenie ich na naszej stronie internetowej.

 1. Linki do innych stron internetowych.

Usługi mogą zapewniać możliwość łączenia się z innymi stronami internetowymi. Strony te mogą działać niezależnie od nas i mogą mieć własne uwagi lub zasady dotyczące prywatności, z którymi zdecydowanie zalecamy zapoznać się. Jeśli jakakolwiek linkowana strona nie jest naszą własnością lub nie jest przez nas kontrolowana, nie ponosimy odpowiedzialności za jej treść, jakiekolwiek wykorzystanie strony internetowej ani politykę prywatności operatora strony.