სტანდარტული
25$ ლარიდან / ფასი თვეში
PMS Otelms
300 ნომრამდე
ობიექტის მიუხედავად 30-დე მეტი ოთახის კატეგორია
შეუზღუდავი მომხმარებელი
სტანდარტული ბეჭდვის ფორმები
შეუზღუდავი ტარიფები
უფასო სისტემის განახლებები
არხების მენეჯერი Otelms
ყველა ხელმისაწვდომი გაყიდვების არხი
ონლაინ მოდული ვებ-საიტსა და სოციალურ ქსელებისათვის
 
პრემიუმი
37.5$ ლარიდან / ფასი თვეში
PMS Otelms
ობიექტის მიუხედავად კატეგორიების შეუზღუდავი რაოდენობა, ობიექტის მიუხედავად
შეუზღუდავი მომხმარებლები
სტანდარტული ბეჭდვის ფორმები
შეუზღუდავი რაოდენობის ტარიფები
უფასო სისტემის განახლებები
ინდივიდუალური ბეჭდური ფორმები (სასტუმროს თარგების მიხედვით)
არხების მენეჯერი Otelms
ყველა ხელმისაწვდომი გაყიდვების არხი
ონლაინ მოდული ვებ-საიტსა და სოციალურ ქსელებისათვის
მოდულის სტილიზაცია სასტუმროს ვებგვერდზე (მოდულის სტრუქტურის შეცვლის გარეშე)
ბინები
0.80$ ლარიდან / ფასი თვეში
PMS Otelms
300-მდე ბინა
შეუზღუდავი მომხმარებლები
სტანდარტული ბეჭდვის ფორმები
შეუზღუდავი ტარიფები
უფასო სისტემის განახლებები
არხების მენეჯერი Otelms
ყველა ხელმისაწვდომი გაყიდვების არხი
ონლაინ მოდული ვებ-საიტსა და სოციალურ ქსელებისათვის
 
 

დარეგისტრირდით და ისარგებლეთ სისტემით უფასოდ 1 თვის განმავლობაში